SIA „AR Sistēmas” e-veikala www.idejudruka.lv
PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA „AR Sistēmas” apņemas aizsargāt un cienīt jūsu privātumu.
Lūdzam, rūpīgi iepazīties ar šo SIA „AR Sistēmas” privātuma politiku, lai jūs zinātu, kāpēc un kā mēs ievācam Jūsu datus un kā mēs tos izmantojam un apstrādājam.
Šī privātuma politika regulē SIA „AR Sistēmas” tīmekļa vietnes un/vai mobilās lietotnes/vietnes lietošanu un tajā sniegto informāciju un pakalpojumus.
Kad apmeklējiet mūsu interneta vietni/ interneta veikalu www.idejudruka.lv pirmo reizi, mēs lūgsim jūs apstiprināt sīkdatņu izmantošanu atbilstoši šī paziņojuma noteikumiem.
Jūsu personas datu pārzinis ir SIA „AR Sistēmas”, juridiskās personas Reģ. Nr.  40103275749, juridiskā adrese: Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130, Latvija, e-pasta adrese: [email protected].
Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Versija spēkā no 16.10.2020

1. Kādus personas datus mēs iegūstam un apstrādājam?

1.1. Mēs iegūstam un apstrādājam Jūsu personas datus (personas dati”), kurus jūs norādiet, lai veiktu pirkumu interneta veikalā un lai mēs šo pirkumu varētu apstrādāt.
Personas dati var iekļaut Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un citus datus, ko sniedzat veicot pirkumu. Šie dati tiek iegūti tieši no Jums. Mēs apstrādājam personas datus mājaslapas darbības nodrošināšanai, lai spētu sniegt savus pakalpojumus, nodrošinot interneta vietnes un pakalpojumu drošību un sazināties ar Jums, kā arī lai atbilstoši likumdošanai sagatavotu attiecīgos norēķinu dokumentus, piegādes dokumentus u.c. dokumentus leģitīmu interešu nolūkos. Mēs apstrādājam arī pirkumu vēstures datus, lai atkārtotu pirkumu gadījumā, pasūtījumu apstrāde būtu pēc iespējas īsākā laika posmā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma (skat. Interneta vietnes idejudruka.lv lietošanas noteikumi un distances līgums) izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, mūsu mājaslapas un pakalpojumu uzraudzība un uzlabošana.

1.2. Mēs apstrādājam informāciju, kas saistīta ar mūsu pakalpojumu sniegšanu mūsu interneta veikalā („Pirkuma dati”). Pirkuma dati var iekļaut Jūsu kontaktinformāciju, bankas konta informāciju,informāciju par pirkumu, informāciju par  pirkumu vēsturi. Pirkuma dati tiek apstrādāti, lai piegādātu preces un sniegtu pakalpojumus, kā arī saglabātu pareizu šo darījumu uzskaiti. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma (skat. Interneta vietnes idejudruka.lv lietošanas noteikumi un distances līgums) izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, pareiza mūsu mājaslapas un tirdzniecības administrēšana.

1.3. Mēs iegūstam un apstrādājam Jūsu mutivides failus (multivides dati”), kurus Jūs iesūtiet (pievienojiet veicot pirkumu), lai veiktu pirkumu interneta veikalā un lai mēs šo pirkumu varētu apstrādāt atbilstoši ražojot preci ar Jūsu personalizāciju. Multivides faili (fotogrāfijas, logotipi, individuāli veidoti dizaini, personīgie fonti u.c. digitāli vizuālie materiāli) tiek apstrādāti, lai ražotu preces ar apdruku un sniegtu apdrukas pakalpojumus. Mēs apstrādājam Multivides datus, ko iegūstam tieši no Jums. Iesūtot mums savus Multivides failus/Multivides datus, Jūs aplieciniet, ka Jums ir visas tiesības un/vai nepieciešamās autortiesības šo failu izmantošanai un, ka pilnībā uzņematies atbildību par šo Multivides failu saturu un Jūs piekrītiet šo failu tālākai apstrādei, lai mēs realizētu jūsu veikto pasūtījumu ar apdruku. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir savstarpējā līguma (skat. Interneta vietnes idejudruka.lv lietošanas noteikumi un distances līgums) izpilde un/vai līguma noslēgšana pēc jūsu lūguma, kā arī mūsu likumīgās intereses, proti, pareiza preču pasūtījumu apstrāde un mūsu mājaslapas un tirdzniecības administrēšana.

1.4. Mēs varam apstrādāt Jūsu personas, pirkuma un multivides datus, kā norādīts šajā paziņojumā, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu vai aizstāvētu tiesiskās prasības, neatkarīgi no tā, vai tās rodas tiesas, administratīvā vai citā ārpustiesas kārtībā. Šīs apstrādes juridiskais pamats ir abpusējas likumīgās intereses.

1.5. Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst par savu personas datu apstrādi, kura notiek atbilstoši Jūsu piekrišanai, taču jāņem vērā, ka šādos gadījumos,  bez obligāti norādāmās informācijas pasutījuma apstrādei, pasūtījuma apstrādes turpināšana nav iespējama, un mēs bez sīkāka paskaidrojuma esam tiesīgi pasūtījumu tālāk neapstrādāt.

2. Kādi ir personas datu apstrādes nolūki?

Personas datu apstrādes nolūki

2.1. Lai veiktu reģistrāciju mūsu interneta veikalā izmantojot Facebook vai Gmail vai individuālo reģistrāciju, tādā veidā nodrošinot iespēju Jums saņemt akcijas piedāvājumu, saistītas preces, ieteikumu preces un pakalpojumus, kā arī piedāvātu Jums citas priekšrocības kā reģistrētam klientam, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

2.2. Veicot pirkumu, lai noteiktu Jūs kā pircēju un preču saņēmēju, lai izrakstītu atbilstošu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas ar noslēgtā līguma izrietošās saistības, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju un attiecīgos gadījumos arī personas kodu.

2.3. Lai nosūtītu informatīvos materiālus, pirkuma/pasūtījuma apstrādes procesa laikā, tātad lai veiktu adekvātu komunikāciju, piemēram, veiktās reģistrācijas vai pirkuma apstiprinājumu, maketu saskaņošanu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pastu.

2.4. Lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, aizpildot mūsu interneta vietnes sadaļu “SAZINIES AR MUMS”, tieši sazinātos ar mūsu personālu telefoniski vai elektroniski, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegtos personas datus – vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

2.5. Atstājot komentāru mūsu mājas lapā, mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi sniegto informāciju mūsu interneta vietnē, Jūsu Vārdu, Uzvārdu un publiski rakstīto komentāru (Jūsu viedokli, domas, atsauksmes u.c. intelektuālo īpašumu), kā arī fiksējam Jūsu IP adresi, lai nepieciešamības gadījumā novērstu draudus mūsu interneta vietnē. Jūsu IP adreses informācija tiek apstrādāta, tikai mūsu interneta vietnes drošības nolūkos un nekā netiek nodota trešajām personām.

2.5. Lai nosūtītu uz Jūsu interesēm balstītus reklāmas materiālus, atlaides vai citus piedāvājumus, kam esat devis savu piekrišanu, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru un  jūsu pirkuma vēsturi un mājaslapas apmeklējuma vēstures informāciju.
Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šādu ziņu saņemšanas, zvanot uz mūsu informācijas tālruni 25919797, vai nosūtot pieprasījumu pārtraukt komunikāciju uz e-pastu [email protected].

2.6. Lai izveidotu personalizētu preci ar Jūsu izvēlētu apdruku – personalizāciju – mēs apstrādājam Jūsu brīvprātīgi iesūtītos multivides failus un datus (.jpg, .png , .cdr, .ai, .eps, .pdf, .svg u.c. līdzīgus failu formātus), par kuriem Jūs nesat pilnu atbildību.  Iesūtītie Multivides dati tiek izmantoti failu atbilstības pārbaudei, maketu izstrādei, labošanai un saskaņošanai, drukas failu sagatavošanai un preču personalizēšanai ar kādu no mūsu tehnikām. Visi Jūsu iesūtītie Multivides faili tiek izmantoti tikai un vienīgi lai realizētu Jūsu veikto pasūtījumu ar personalizāciju un netiek izmantoti trešo pušu pasūtījumiem, vai citiem prettiesīgiem nolūkiem.

2.6. Lai piedalītos preču izlozēs un konkursos, mēs apstrādājam Jūsu vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru. Izsakot vēlmi piedalīties loterijās un konkursos, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

2.7. Piesakoties mūsu izsludinātajām vakancēm, nosūtot pieteikumu uz mūsu e-pastu [email protected] , Jūs piekrītat sava CV un pieteikuma vēstulē norādīto personas datu apstrādei. Mēs apstrādāsim Jūsu datus tikai atlases procesā uz amatu, kam esat pieteicies. Ja datu apstrāde notiks citos nolūkos, piemēram, lai informētu par, mūsuprāt, citām Jums piemērotām vakancēm, mēs pirms apstrādes sākuma Jūs informēsim un lūgsim Jūsu piekrišanu.

3. Kādu personīgo informāciju mēs nododam trešajām personām?

3.1. Saglabājot Jūsu lojalitāti un uzticību, bez iemesla trešajām personām netiek nodoti jūsu dati. Mēs kopīgosim Jūsu personīgo informāciju, tikai tādā gadījumā, ja tas būs nepieciešams.

3.2. Mēs esam tiesīgi kopīgot Jūsu datus ar šādām trešo personu kategorijām, lai spētu sniegt Jums mūsu pakalpojumus atbilstoši šajā paziņojumā minētajam:

 • Mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus mūsu apdrošinātājiem, lai pārvaldītu riskus vai iesniegtu, īstenotu vai nodrošinātu aizsardzību prasību gadījumā;
 • Mēs esam tiesīgi atklāt Jūsu personas datus, kas saistīti ar Jūsu finanšu darījumiem,  tātad ar preču iegādi mūsu interneta vietnē, interneta veikalā, ko var apstrādāt mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēji. Mēs kopīgojam Jūsu darījumu informāciju ar mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem tikai tiktāl, cik tas nepieciešams Jūsu maksājumu, atmaksas un sūdzību vajadzībām.
 • Mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus citiem pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu īpašus pakalpojumus. Piemēram, interneta vietnes Uzturēšanas un veidošanas uzņēmumiem- pakalpojuma sniedzējiem, mūsu piegādes partneru uzņēmumiem, serveru un to uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta un SMS pakalpojumu sniedzējiem. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes konfidencialitāti.

3.3. Papildus īpašiem gadījumiem mēs esam tiesīgi atklāt jūsu personas datus, lai izpildītu mūsu tiesiskos pienākumus.

3.4. Trešās personas, kas minētas šajā punktā, var būt reģistrētas arī ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas. Ja mēs sutām Jūsu personas datus šādām trešajām personām, tiks veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka Jūsu privātums ir atbilstoši aizsargāts.

4. Cik ilgi tiek glabāta Jūsu personīga informācija?

4.1. Mēs Jūsu personas datu glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.

4.2. Jebkurā gadījumā tie tiek uzglabāti ne ilgāk kā:

 • personas dati tiek saglabāti ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus no pēdējā pasūtījuma veikšanas;
 • pirkuma dati tiks uzglabāti ne ilgāk kā 15 (piecpadsmit) gadus pēc pakalpojumu sniegšanas beigām un/ vai pavaddokumenti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un likumdošanas prasībām;
 • multivides dati tiks saglabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus no pēdējā pasūtījuma veikšanas;

4.3. Mēs esam tiesīgi saglabāt jūsu personas datus, ja tas nepieciešams, lai izpildītu mums saistošus juridiskos pienākumus.

5. Kā Jūs variet iepazīties ar personas datiem, kurus mēs apstrādājam?

5.1. Jums ir tiesības piekļūt un iepazīties ar jūsu personas datiem, kurus apstrādā www.idejudruka.lv interneta veikals.

5.2. Jūs varat piekļūt Jūsu apstrādātajiem personas datiem šādos veidos:

 • nosūtot mums iesniegumu e-pastā – [email protected]
 • Sazinoties ar mums zvanot – 25919797

6. Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datiem, kurus mēs apstrādājam?

6.1. Jūs varat liegt mums apstrādāt Jūsu personas datus. Ja jūs liedzat apstrādāt Jūsu personas datus, mēs neveiksim nekādas darbības ar Jūsu personas datiem, izņemot Jūsu personas datu glabāšanu.

6.2. Jūs varat liegt savu personas datu apstrādi šādos apstākļos:

 • Ja dati tiek apstrādāti nelikumīgi, bet Jūs nevēlaties piekrist Jūsu personas datu dzēšanai;
 • Ja dati tiek apstrādāti neņemot vērā Jūsu iebildumus par to apstrādi ;

6.3. Jūs varat personas datu ierobežošanu/aizliegšanu šādos veidos:

 • nosūtot mums iesniegumu e-pastā – [email protected]
 • Sazinoties ar mums zvanot – 25919797

6.4. Jūs variet jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei šādos veidos:

 • nosūtot mums iesniegumu e-pastā – [email protected]
 • Sazinoties ar mums zvanot – 25919797

6.5. Jums ir tiesības saņemt informāciju par, ar jums saistītajiem personas datiem, kurus esat mums snieguši, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības šos datus pārsūtīt citam datu pārzinim.

6.6. Jūs varat pieprasīt savu personas datu pārsūtīšanu šādos veidos:

 • nosūtot mums iesniegumu e-pastā – [email protected]
 • Sazinoties ar mums zvanot – 25919797

6.7. Jums ir tiesības pieprasīt, savu personas datu dzēšanu no mūsu datu bāzēm, nosūtot mums rakstisku iesniegumu uz e-pastu [email protected].

6.8. Jūsu personas dati var netikt dzēsti no mūsu datu bāzēm sekojošos gadījumos :

 • Jūsu personas dati ir vajadzīgi mērķa, kuru dēļ tie tika iegūti / apstrādāti, sasniegšanai;
 • Jūs neesat atsaukuši savu piekrišanu savu personas datu apstrādei;
 • Datu apstrāde ir nepieciešama , lai pildītu mūsu likumīgās intereses vai saistības;
 • Ja mums ir pienākums apstrādāt Jūsu personas datus atbilstoši Eiropas Savienības un vietējo normatīvo aktu prasībām;
 • Ja jūsu personas dati ir jāapstrādā ar mērķi iesniegt prasību tiesā, izpildīt tiesas prasības vai atbildēt uz tiesas prasībām.

6.9. Jums ir tiesības pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu sekojošos veidos:

 • nosūtot mums iesniegumu e-pastā – [email protected]
 • Sazinoties ar mums zvanot – 25919797

6.10. Mēs varam atbildēt un sniegt informāciju tikai un vienīgi par Jūsu datiem un nekādā veidā nedrīkstam sniegt Jums nekādu informāciju par jebkuru citu personu personas datiem.

6.11. Iesniedzot iesniegumu, par kādu no augstāk minētajiem punktiem, Jums ir jānorāda, konkrēta e-pasta adrese uz kuru ir attiecināma personas datu aapstrāde un uz kuras pamata varam Jūs identificēt un attiecīgi arī visi iesniegumi šajā sakarā ir jāiesūta elektroniski no šīs pašas e-pasta adreses. Pretējā gadījumā mēs nevaram koriģēt informāciju un mūsu rīcībā esošos personas datus, ja e-pasta adreses nesakrīt pieprasītājam ar pieprasīto. 

6.12. Jūsu ērtībām pēc pieprasījuma varam Jums nosūtīt sagatavotas veidlapas pareizai iesnieguma noformēšanai.

7. Bērnu personas dati.

7.1. Pakalpojumi, kas tiek sniegti interneta veikalā, paredzēti personām, kuras ir sasniegušas 14 gadu vecumu.

7.2. Individuālos konkursu vai izložu noteikumos  var būt noteikts atšķirīgs minimālais dalībnieka vecums dalībai šajā aktivitātēs.

7.3. Rodoties pamatotām aizdomām, par personas norādītā vecuma patiesumu, šādu personu personas dati tiks dzēsti no datu bāzēm bez sīkāka paskaidrojuma.

8. Kas ir sīkdatnes un kā tās tiek izmantoti?

8.1. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kurus nosūta uz Jūsu ierīci, kad apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes mums palīdz atpazīt Jūsu ierīci un palīdz mums uzlabot mūsu tīmekļa vietnes darbību, kā arī atvieglot tās lietošanu.

8.2. Apmeklējot mūsu interneta vietni/ interneta veikalu www.idejudruka.lv pirmo reizi, mēs lūgsim Jūs apstiprināt sīkdatņu izmantošanu atbilstoši šī paziņojuma noteikumiem.

8.3. Sīkdatnes neapkopo personas identificējošu informāciju un tās neizmanto, lai noteiktu Jūsu identitāti. 

8.4. Jūsu personīgā informācija, kas atrodas mūsu rīcība, var tikt saistīta ar informāciju, kas iegūta vai ko glabā sīkdatnes.

8.5. Jūs variet atteikties vai dzēst sīkdatnes atbilstoši Jūsu izmantotajai interneta pārlūkprogrammai. Darbības var atšķirties atkarībā no pārlūka un tā versijas. 

9. Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Šī mājas lapa var iestatīt sekojošas sīkdatnes:

 • Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai jūs spētu pārvietoties mājas lapā un lietot tās funkcijas. Bez šim sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt jūsu pieprasītos pakalpojumus, piemēram, preču groza funkcionalitāti.
 • Google Analytics sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai iegūtu mūsu mājas lapas apmeklējuma statistiku. Mēs lietojam šo informāciju, lai uzlabotu vietnes darbību un reklāmas pasākumus.
 • Mērķētas reklāmas rīku sīkdatnes. Šīs sīkdatnes lieto, lai paaugstinātu reklāmas efektivitāti un rādītu reklāmas, kas, visticamāk, Jūs interesēs visvairāk.
 • Trešās puses pakalpojumu sniedzēja sīkdatnes. Sīkdatnes var iestatīt šādi šajā mājas lapā lietotie trešo pušu pakalpojumi: Facebook poga “Patīk”, YouTube video, [citi pakalpojumi]. Dažas no šīm sīkdatnēm var tikt izmantotas, lai sekotu līdzi jūsu darbībām citās mājas lapās, un mēs tās nevaram kontrolēt, jo šīs sīkdatnes nav iestatījusi mūsu mājas lapa.

Kā atteikties no sīkdatnēm?

Lai atteiktos no sīkdatņu saņemšanas, jūs varat izmantojot privātās pārlūkošanas režīmu, kuru nodrošina lielākā daļa pārlūkprogrammu (privāts logs, inkognito logs vai InPrivate logs). Jebkādas sīkdatnes, kas tiek izveidotas, darbojoties privātās pārlūkošanas režīmā, tiek dzēstas, tiklīdz jūs aizverat visus pārlūka logus.

Lai atteiktos no mērķētas reklāmas rādīšanai nepieciešamās informācijas iegūšanas un lietošanas, jūs varat izmantot bezmaksas rīku Your Online Choices vai YourAdChoices.

10. Citi noteikumi.

10.1. Mēs paturam tiesības atjaunināt, mainīt vai aizstāt jebkuru šīs Privātuma politikas sadaļu mūsu interneta vietnē.

10.2. Jūsu pienākums ir regulāri pārbaudīt šo lapu, lai pārliecinātos, vai tajā nav veiktas kādas izmaiņas un iepazīties ar aktuālo informāciju un personas datu apstrādi mūsu uzņēmuma katru reizi pasūtījuma/pirkuma veikšanas laikā.

10.3. Ja Jūs turpiniet izmantot mūsu interneta vietni arī pēc tajā publicētajām izmaiņām, Jūs automātiski piekrītat attiecīgajām izmaiņām.

10.4. Gadījumā, ja jūs nepiekrītat kādam no šiem grozījumiem, labojumiem vai atjauninājumiem, Jums nekavējoties ir jāpārtrauc izmantot mūsu interneta vietne.

10.5. Jūs varat sazināties ar mūsu uzņēmuma atbildīgajām personām, par personas datu apstrādi rakstot e-pastu [email protected].