Interneta vietnes www.idejudruka.lv lietošanas noteikumi – distances līgums

Versija spēkā no 05,04.2024

1. Interneta vietnes www.idejudruka.lv vispārīgie lietošanas noteikumi
1.1. Pirms sākt lietot SIA „AR Sistēmas” (reģistrācijas Nr.40103275749, adrese – Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu nov. , LV-2130) interneta vietni www.idejudruka.lv (Turpmāk tekstā – interneta vietne), lūdzam rūpīgi izlasīt šos interneta vietnes www.idejudruka.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi). Veicot pirkumu vai reģistrējoties šajā Interneta vietnē, Jūs skaidri paužat piekrišanu šiem lietošanas noteikumiem. Ja nepiekrītiet šiem noteikumiem, variet neizmantot šīs tīmekļa vietnes pieejamos pakalpojumus.
1.2. Ar interneta vietni www.idejudruka.lv tiek saprasta SIA „AR Sistēmas” izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.idejudruka.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.
1.3. www.idejudruka.lv ir oficiāli reģistrēts interneta veikals, kas paredz noformēto pasūtījumu apstrādi (komunikāciju, apmaksu uc. procesus) tikai elektroniskā formātā.
1.4. Apmeklējot interneta vietni www.idejudruka.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.
1.5. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.idejudruka.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.
1.6. Informējam, ka SIA „AR Sistēmas” interneta vietnē www.idejudruka.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.idejudruka.lv lietošanas laikā.
1.7. SIA „AR Sistēmas” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.idejudruka.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.idejudruka.lv.
1.8. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.idejudruka.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad interneta vietni lietot ir aizliegts.
1.9. Interneta vietnes www.idejudruka.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī, konkrētajām precēm pie konkrētajiem parametriem un pasūtījumu apjomiem. SIA „AR Sistēmas” ir tiesības jebkurā brīdī, pēc saviem ieskatiem, mainīt interneta
vietnē www.idejudruka.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus. Neskaidrību gadījumā, jautājumos, kas attiecināmi uz interneta vietnē www.idejudruka.lv redzamajām preču cenām, pie konkrētiem apjomiem, lūgums sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistiem, rakstot uz e-pastu [email protected].
1.10. Interneta vietnē www.idejudruka.lv lietotājs nevar iepazīties ar precīzu apdrukas cenu izklāstu visam SIA „AR Sistēmas” tehnoloģiju parkam.
1.11. Lai kļūtu par interneta vietnes www.idejudruka.lv reģistrēto lietotāju, ir jāievēro interneta vietnē www.idejudruka.lv noteiktā reģistrēšanās kārtība.
1.12. Katram interneta vietnē www.idejudruka.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.idejudruka.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.
1.13. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.idejudruka.lv par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiskā pamata).
1.14. SIA „AR Sistēmas” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.idejudruka.lv lietošanas laikā.
1.15. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA „SIA AR Sistēmas” interneta vietnē www.idejudruka.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistiem, rakstot uz e-pastu [email protected].

2. Pirkšanas-pārdošanas distances līguma noslēgšana
SIA „AR Sistēmas” interneta vietne www.idejudruka.lv ir reģistrēts interneta veikals. Šajā interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs SIA „AR Sistēmas” kas ir pienācīgi reģistrēta un strādājoša Latvijas Republikā, juridiskā persona ar reģistrācijas nr. 40103275749, juridiskā adrese Institūta iela 1, Ulbroka, Ropažu nov.,Stopiņu pag. LV-2130, Kontakttālrunis 25919797 , e-pasts – [email protected] . Dati par Pārdevēju tiek uzkrāti un uzglabāti LR Uzņēmumu reģistrā. PVN Nr. LV40103275749, no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu.
2.1. Pasūtīšanas kārtība
2.1.1. Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam.
2.1.2. Pircējs veic preču pasūtīšanu (turpmāk tekstā – Pasūtījumu) caur mājas lapu – interneta veikalu – www.idejudruka.lv, izvēloties iegādājamo preču veidu, krāsu, daudzumu u.c. parametrus.
2.1.3. Preču cenas www.idejudruka.lv interneta veikalā norādītas eiro valūtā, bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
2.1.4. Pievienotās vērtības nodoklis par kopējo pasūtījuma summu attiecīgi tiek pierēķināts visām precēm un izvēlētajiem Piegādes pakalpojumiem, kas izvēlēti Pircēja grozā, lai noformētu Pasūtījumu.
2.1.5. Par noformētu Pasūtījumu uzskatāms, tikai tāds pasūtījums, kuram ir savs unikālais Pasūtījuma numurs un kurš veikts, savstarpēji noslēdzot šo Distances līgumu, atbilstoši tā noteikumiem, kā arī piekrītot SIA „AR Sistēmas” Privātuma politikai.
2.1.6. Pasūtot jebkuru preci interneta vietnē www.idejudruka.lv vai caur e-pastu [email protected], kuru lietotājs gala rezultātā vēlas saņemt ar personalizāciju, ir jāpievieno fails, kurš jāuzdrukā uz izvēlētās preces/precēm.
2.1.7. Pircējam, veicot pasūtījumu interneta vietnē ir jāpievieno fails ar sev vēlamo apdruku, kādā no šiem formātiem – .cdr, .ai, .eps ,.jpg, .png, .pdf .svg . vai atbilstoši faila formātiem, kas norādīti pie izvēlētās preces interneta vietnē.
2.1.8. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdī, kad Pircējs, interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu , norādījis bez maldiem patiesu informāciju – Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem), telefona numuru atbilstoši valstij no kuras veic pasūtījumu vai uz kuru nepieciešama piegāde ( ja tāda nepieciešama) un piegādes adresi (ja tāda nepieciešama) , precīzu pasta indeksu un iepazinies ar šiem Noteikumiem un Privātuma Politiku, nospiež taustiņu “Pasūtīt”. Vai veicot rakstisku pasūtījumu uz e-pastu [email protected], norādot nepieciešamās preces (tikai tās preces, kas nav atrodamas interneta veikalā un / vai nav noformējamas pasūtījumā caur grozu interneta vietnē www.idejudruka.lv) un to daudzumu, pievienojot e-pastā, personalizācijai nepieciešamos failus augstāk minētajos formātos un precizējot piegādes nepieciešamību un e-pastā apstiprinot, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.
2.1.9. Pasūtījumus, kas veikti interneta vietnē www.idejudruka.lv , SIA „AR Sistēmas” apstrādā tikai elektroniski. Telefoniski, mutiski un / vai citā formātā nodotā informācija SIA „AR Sistēmas” pārstāvjiem, nav uzskatāma par vērā ņemamu informāciju pasūtījuma apstrādē, ja tā nav fiksēta elektroniski, rakstiski – e-pastu sarakstē, atbilstoši veiktajam pasūtījumam.
2.1.10. Par vienīgo un galveno komunikācijas kanālu pasūtījumu apstrādē, pasūtījumiem, kas veikti interneta vietnē www.idejudruka.lv, uzskatāms tikai un vienīgi lietotāja e-pasts, kas norādīts, veicot pasūtījumu. Kļūdaini norādīta e-pasta gadījumā, SIA “AR Sistēmas” neuzņemas atbildību par neapstrādātu un neizgatavotu pasūtījumu.
2.1.11. Pieprasot SIA “AR Sistēmas” vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, tikai rakstot e-pastu uz [email protected] , no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses.
2.1.12. SIA „AR Sistēmas” pārstāvji ir tiesīgi personīgi Pircējam e-pastā, kurš norādīts veicot pasūtījumu interneta vietnē www.idejudruka.lv kā kontaktu e-pasts, lūgt iesūtīt citu failu vai faila formātu drukai, ja pasūtījuma veikšanas laikā interneta vietnē, pievienotais fails neatbilst kvalitatīvas drukas radīšanai. SIA „AR Sistēmas” pārstāvjiem ir tiesības atteikt pasūtījuma tālāko apstrādi, ja pievienoto / iesūtīto drukas failu kvalitāte neatbilst uzņēmuma kvalitātes standartiem, lai lietotājam spētu nodrošināt augstākās kvalitātes personalizāciju uz izvēlētajām precēm.
2.1.13. Pārdevējs, pēc pasūtījuma saņemšanas, nosaka optimālāko, izdevīgāko un izpildes termiņa ziņā atbilstošāko personalizācijas metodi, vadoties pēc parametriem – izvēlētā prece, pasūtījuma apjoms, vēlamais izpildes termiņš, pievienotais drukas/gravējuma vai citas personalizācijas fails, garantija precei ar personalizāciju.
2.1.14. Attiecīgi piemērotākajai drukas/gravējuma vai citas personalizācijas metodei (ja interneta vietnē, precei cena ir norādīta bez personalizācijas vai pie preces nav atsevišķas personalizācijas izcenojumu tabulas) Pārdevējs sagatavo gala
cenu piedāvājumu, ko nosūta lietotājam uz norādīto e-pastu, ko lietotājs norādījis pasūtījumu veicot.
2.1.15. Pircējam ir tiesības norādīt sev vēlamo personalizācijas tehnoloģiju, kas tiek ņemta vērā, pasūtījuma apstrādes, laikā, taču gala lēmumu par piemērotāko personalizācijas apstrādes tehnoloģiju katrai precei, atbilstoši uzņēmuma kvalitātes standartiem, pieņem SIA „AR Sistēmas” un saskaņojot ar Pircēju piemērotāko personalizācijas metodi un tās izmaksas, saskaņo pasūtījuma provizorisko gala rezultātu ar Pircēju, nosūtot digitālu pasūtījuma vizualizāciju (Turpmāk tekstā- maketu) , uz pasūtījumā norādīto e-pastu, kas tiek izmantots, kā galvenais komunikācijas kanāls starp lietotāju – Pircēju un Pārdevēju – SIA „AR Sistēmas”.
2.1.16. Izgatavošanas termiņi, personalizētu preču pasūtījumiem, attiecīgi interneta vietnē www.idejudruka.lv veiktajiem pasūtījumiem, tiek saskaņoti ar lietotāju personīgi e-pastā un norādīti priekšapmaksas avansa rēķinā, ko Pircējs pieņem un akceptē, veicot maksājumu SIA „AR Sistēmas” norēķinu kontā, norādot konkrētā pasūtījuma rēķina numuru.
2.1.17. Ja Pircējs veic pasūtījumu precēm bez apdrukas, Pārdevējs nodrošina pasūtījuma izpildi un / vai preču piegādi iespējami ātrākajā pieejamajā laikā, Pēc avansa rēķina apmaksas, informējot par to Pircēju, elektroniski, uz pasūtījumā norādīto e-pasta adresi un atbilstoši norādot preču sagatavošanai nepieciešamo dienu skaitu e-pasta pavadtekstā kopā ar avansa rēķinu
2.1.18. SIA „AR Sistēmas” nepieņem atnestas preces uz apdruku vai gravēšanu, ja spēj nodrošināt līdzvērtīgu preces alternatīvu.
2.1.19. SIA „AR Sistēmas”, gadījumā ja Pircējs vēlas apdrukāt savas atnestas nestandarta preces, katru šādu gadījumu izskata individuāli un ir tiesīgs atteikt pakalpojuma sniegšanu, bez pamatojuma.
2.2. Apmaksas un izgatavošanas kārtība
2.2.1. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci, apmaksājot Pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo avansa rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.
2.2.2. Pārdevējs nodrošina pasūtījuma izpildi precēm ar vai bez apdrukas, Pircējam, norādot konkrētu, izgatavošanai nepieciešamo, dienu skaitu, tajā pašā e-pastā, kurā tiek sūtīts elektroniskais avansa rēķins. Norādītais nepieciešamo dienu skaits, pilnai pasūtījuma izgatavošanai, stājas spēkā brīdī, kad ir veiktas abas augstāk minētās darbības – apmaksāta pilna elektroniskā avansa rēķina apmaksa par veikto pasūtījumu un rakstiski (elektroniski) apstiprināts makets.
2.2.3. Izgatavošanas termiņi, ikvienam pasūtījumam, pagarinās par tik dienām, par cik dienām Pircējs, kavējis rēķinā norādītā avansa rēķina apmaksas datumu.
2.2.4. Izgatavošanas termiņu dienu skaits stājas spēkā, pēc rēķina apmaksas un /vai pēdējā maketa saskaņošanas, nākošās pilnās darba dienas, kas uzskatāma, par pasūtījuma izgatavošanas pirmo darba dienu..
2.2.5. Pārdevējs neuzsāk izgatavošanu nevienam pasūtījumam, kuram nav saņemta pilna apmaksa un / vai fināla maketa rakstisks akcepts, kurš atrodams lietotāja norādītajā kontakta e-pastā.
2.2.6. Laika posmā no Pasūtījuma veikšanas līdz Avansa rēķina apmaksai Pārdevējs, Pircēja Pasūtījumā esošās preces nerezervē.
2.2.7. Katram pircējam SIA „AR Sistēmas” izgatavo 1(vienu) bezmaksas maketu pēc veiktā pasūtījuma norādītajiem komentāriem un papildus (ja nepieciešams) 2(divas) bezmaksas tā paša maketa korekcijas. Ja Pircējs vēlas papildus jaunu
maketu, kas attiecināms uz to pašu pasūtījumu vai arī vairāk par 2 (diviem) maketa labojumiem, SIA „AR Sistēmas” informē Pircēju par tālāko maketu izmaksām, pirms to izstrādes, kas nosakāmas pēc maketētājam nepieciešamā laika patēriņa viena maketa izveidošanai vai korekcijas veikšanām esošajā maketā.
2.2.8. Saņemot elektroniskā avansa rēķina apmaksu no Pircēja, SIA „AR Sistēmas” ir tiesīgi uzskatīt, ka visa rēķinā redzamā un salasāmā informācija lietotājam ir saprotama, pieņemama un pareiza.
2.2.9. Saņemot elektroniskā avansa rēķina apmaksu no lietotāja, SIA „AR Sistēmas” ir tiesīgs uzskatīt, ka lietotājs ir iepazinies ar tajā pašā e-pastā esošo saturu, kas attiecās uz pasūtījuma izgatavošanas un / vai piegādes termiņiem u.c. rakstisko informāciju.
2.2.10. Ja pēc sākotnēji noformētā pasūtījuma, sagatavotā rēķina apmaksas, Pircējs vēlas veikt pasūtījumā korekcijas, papildinot pasūtījumu ar papildus precēm, Pircējs par to informē Pārdevēju rakstiski e-pastā, rurpinot jau iesākto pasūtījuma saraksti. Korekciju veikšanas iespējas pasūtījumā, izvērtē SIA „AR Sistēmas” darbinieki. SIA „AR Sistēmas” ir tiesīgi atteikt jebkādas korekcijas jau apmaksātā pasūtījumā un lūgt Pircējam par papildus precēm noformēt jaunu pasūtījumu caur interneta veikalu.
2.2.11. Gadījumā ja pēc SIA „AR Sistēmas” darbinieku novērtējuma, pasūtījumā korekcijas veikt ir iespējams un tiek labots priekšapmaksas rēķins, papildinot to ar papildus precēm, tad jebkurā gadījumā, pilna pasūtījuma izgatavošanas termiņa dienu skaits stājas spēkā, atbilstoši pirmajā rēķinā norādītajam, izgatavošanas dienu skaitam, attiecīgi pēc pilnas rēķina apmaksas un /vai pēdējā maketa saskaņošanas, nākošās pilnās darba dienas, kas uzskatāma, par pasūtījuma izgatavošanas pirmo darba dienu. Šādos gadījumos, sūtot laboto, papildināto rēķinu, SIA „AR Sistēmas” var atkārtoti nenorādīt izgatavošanai nepieciešamo dienu skaitu, ja vien papildus pievienotās preces, nepagarina pasūtījuma kopējo izgatavošanas laiku, par neatbilstoši vairāk dienām, kā norādīts informācijā pie pirmā, sākotnējā sagatavotā rēķina.
2.2.12. Ja saņemto rēķinu, Pircēja vietā apmaksā cita persona, veicot maksājumu, šai personai, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un rēķinā redzamās personas vārds / uzvārds un / vai nosaukums, par kuru maksājums tiek veikts. Pretējā gadījumā SIA „AR Sistēmas” nenes atbildību par savlaicīgi neizpildītu pasūtījumu un nesedz nekādus radušos zaudējumus Pircējam, saistībā ar pasūtījuma izpildes kavēšanos.
2.2.13. Slēdzot distances Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pēc pasūtījuma izpildes, uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks Nodokļa rēķins ar pirkuma informāciju, par izgatavoto pasūtījumu. Nodokļa rēķins ir elektronisks gala pasūtījuma rēķins un ir derīgs bez paraksta.
2.2.14. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka preču pirkuma dokumenti – PVN rēķini (Nodokļa rēķini) kuri vienlaikus ir arī preču garantijas taloni, viņam var tikt izsniegti fiziski kopā ar precēm vai elektroniski uz e-pasta adresi, kas norādīta Pircēja Pasūtījumā, tūlīt pēc pasūtījuma izpildīšanas. PVN rēķinos tiek norādīti Pārdevēja rekvizīti, izvēlētās preces, to daudzums, piešķirtās atlaides, preču galīgā cena, ieskaitot visus nodokļus, un visi citi dati, kurus nosaka grāmatvedību regulējošie tiesību akti.
2.2.15. Nodokļa rēķins tiek izrakstīts ar Preču nodošanas kurjeram vai Preču sagatavošanas dienas datumu.

3. Preču/ Pasūtījumu saņemšana
Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:

  • Pasūtījuma saņemšana/izsniegšana uz vietas, klienta apkalpošanas speciālista uzraudzībā, SIA „AR Sistēmas” biroja telpās , Bajāru ielā 18, Rīgā , uzrādot pasūtījuma numuru;
  • Saņemot veikto Preču Pasūtījumu ar standarta piegādi ar piegādi uz adresi – pircēja paraksts uz kurjera/pasūtījuma izsniedzēja elektroniskā termināla;
  • Saņemot veikto Preču Pasūtījumu pakomātos – pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces pasūtījuma izņemšanai.

Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar kādu no augstāk minētajos punktos aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.
3.1. Preču saņemšana klientu apkalpošanas centrā
3.1.1. Pēc Pircēja izvēles, interneta veikalā veikto Pasūtījumu var bez maksas saņemt uzņēmuma birojā – faktiskajā adresē – Bajāru ielā 18, Rīgā, LV-1039
3.1.2. Pēc tam, kad Pārdevējs ir sagatavojis Preces/ Pasūtījumu saņemšanai, Pircējs tiek informēts e-pastā un/vai ar SMS palīdzību par to, ka Preces/Pasūtījums ir sagatavotas saņemšanai.
3.1.3. Tajā pašā dienā dienā, vai dienu vēlāk, pēc pasūtījuma izgatavošanas/ sagatavošanas klientam tiek nosūtīts elektronisks pasūtījuma gala rēķins, jeb Nodokļa rēķins par gatavo pasūtījumu. Nodokļa rēķins, interneta veikalā veiktajiem pasūtījumiem, ir derīgs bez paraksta.
3.1.4. Slēdzot distances Līgumu, Pircējs piekrīt, ka pēc pasūtījuma izpildes, uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts elektronisks Nodokļa rēķins ar pirkuma informāciju, par izgatavoto pasūtījumu. Nodokļa rēķins ir elektronisks gala pasūtījuma rēķins un ir derīgs bez paraksta.
3.1.5. Slēdzot distances Līgumu, Pircējs piekrīt, ka trīs līdz piecas dienas pēc pasūtījuma izpildes, uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts sākotnējais pasūtījuma apkopojums ar iespēju novērtēt saņemtās preces.
3.1.6. Parasti Pasūtījumu sagatavošanas saņemšanai termiņi sakrīt ar konkrētajiem termiņiem, kas norādīti pavadtekstā, e-pastā, kurā Pircējs saņem avansa rēķinu un kurus akceptē ar avansa rēķina apmaksu.
3.1.7. Īpašumtiesības uz Preci, saņemot to klientu apkalpošanas centrā, pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Pārdevējs nodod Preces/ Pasūtījumu Pircējam.
3.1.8. Saņemot Pasūtījumus veikalā, Pircējam ir pienākums norādīt pasūtījuma numuru vai nosaukt precīzu informāciju par fizisku vai juridisku personu uz kuras ir izrakstīts rēķins, gadījumos, ja pasūtījums noformēts e-pastā.;
3.1.9. Saņemot Preces/Pasūtījumus veikalā, Pircējam ir pienākums uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu un vai pilnvaru preces saņemšanai juridiskās personas vārdā, vai citas privātpersonas vārdā.
3.1.10. Saņemt Preces/Pasūtījumus var tikai pats Pircējs. Ja Pasūtījumu plānots saņemt citai personai, veicot Pasūtījumu, tai jābūt norādītai kā Preču saņēmējam. Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt pilnvaru Preču saņemšanai.
3.1.11. Pasūtījuma saņemšanas brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums pārbaudīt Preču iepakojumu, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju:
3.1.12. Konstatējot Preču iepakojuma bojājumu, Preču daudzuma, kvalitātes, sortimenta, piederumu un komplektācijas neatbilstību (-as), Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības Preces nepieņemt;
3.1.13. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina Pasūtījuma saņemšana/izsniegšana uz vietas, klienta apkalpošanas speciālista uzraudzībā, SIA „AR Sistēmas” biroja telpās , Bajāru ielā 18 , uzrādot pasūtījuma numuru, vai saņemot sūtījumu bezkontaktā pēc sava pasūtījuma numura.
3.1.14. Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot Pasūtījumu, tiek pieņemts, ka Preces ir pārbaudītas un nodotas kārtīgā iepakojumā, Preču daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Pasūtījumam un distances Līguma nosacījumiem.
3.2. Piegāde ar kurjeru uz adresi
3.2.1. Pēc Pircēja izvēles, interneta veikalā veikto Pasūtījumu piegādā transporta – loģistikas uzņēmums (turpmāk tekstā – Piegāde) uz Pircēja rēķina.
3.2.2. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos un gadījumos, kas pasūtījuma vērtība pārsniedz 500,00 EUR bez PVN (Pievienotās vērtības nodokļa) un Piegāde ir Latvijas Republikas valsts robežās, Pasūtījumi tiek piegādāti uz Pārdevēja rēķina.
3.2.3. Pircējs, pasūtījuma veikšanas brīdī, izvēloties Pasūtījuma Piegādi ar kurjerpakalpojumu uz konkrētu adresi, apņemas norādīt precīzu Preču Piegādes adresi t.sk. LV pasta indeksu, saņēmēja vārdu un uzvārdu un kontakttālruni.
3.2.4. Sākotnējos provizoriskos Piegādes laikus SIA “AR Sistēmas” precizē un individuāli saskaņo ar Pircēju, un provizorisko piegādes laiku un datumu saskaņo e-pastā – pavadtekstā pie avansa rēķina un norāda provizorisko datumu avansa rēķinā.
3.2.5. Piegādes termiņi, ikvienam Pasūtījumam, pagarinās par tik dienām, par cik dienām Pircējs, kavējis rēķinā norādītā avansa rēķina apmaksas datumu.
3.2.6. Izgatavošanas un Piegādes termiņu dienu skaits stājas spēkā, pēc rēķina apmaksas un /vai pēdējā maketa saskaņošanas, nākošās pilnās darba dienas, kas uzskatāma, par pasūtījuma izgatavošanas pirmo darba dienu..
3.2.7. Standarta sūtījuma cena tiek automātiski aprēķināta veicot pasūtījumu un parādīsies pasūtījuma kopsavilkumā- kopējā summā, kopā ar norādīto piegādes adresi un visu saņēmēja kontaktinformāciju.
3.2.8. Atsevišķos gadījumos, kad pasūtījuma kopējais garums vai svars, vai droša sūtījuma politika neparedz šāda sūtījuma komplektāciju, Piegādēs izmaksas var tikt individuāli mainītas atbilstoši veiktajam pasūtījumam un individuāli saskaņotas no SIA “AR Sistēmas” puses ar Pircēju.
3.2.9. Precīza Piegādes cena ir atkarīga no Pasūtījumā esošo Preču svara un sūtījuma izmēra un tiek saskaņoti ar Pircēju individuāli pirms rēķina apmaksas.
3.2.10. Parasti Pasūtījums tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, norādītajos termiņos. Pircējs vienmēr tiek informēts par paredzēto Pasūtījuma Piegādes termiņu e-pastā, kurā tiek apstrādāts pasūtījums.
3.2.11. SIA “AR Sistēmas” nenes atbildību par kavētu sūtījumu Piegādi, gadījumos, kad Piegādi uz adresi kavē pats kurjerdienests. Šādos gadījumos, savlaicīgu pasūtījuma realizēšanu un nodošanu kurjerdienestam var pārbaudīt pēc sūtījuma izsekošanas numura.
3.2.12. Ja Pircējs pasūta vairākas Preces un kādu no precēm vēlas saņemt ar Piegādi ātrāk, kā pārējās, tad Pircējs apmaksā rēķinu par divām atsevišķām Piegādēm atbilstoši, katra sūtījuma svaram un izmēram.
3.2.13. Ja Pircējs izvēlas Piegādes pakalpojumu tādām precēm, par kurām SIA „AR Sistēmas” darbinieki savlaicīgi informē Pircēju, ka tās nav drošas Piegādes pakalpojumiem un saskaņā ar attiecīgajiem kurjerdienestiem un viņu drošas iepakošanas prasībām, NAV DROŠI IEPAKOJAMAS sūtījumam, tad SIA „AR Sistēmas” nenes nekādu atbildību par sūtījuma laikā sabojātām precēm, kā piemēram, saplīsušām krūzēm u.c. keramiskiem traukiem, saliektiem lietussargiem, u.c. precēm, kas nav droši iepakojamas pārvadāšanai.
3.2.14. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad kurjers nodod Preces Pircējam. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Pasūtījumu. Ja Preču pārvadātāju izvēlas pats Pircējs, un Pārdevējs nepiedāvāja šādu piegādes iespēju, šajā daļā norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota Pircēja izvēlētajam pārvadātājam.
3.2.15. Sūtījuma piegādes brīdī Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir pienākums kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi pārbaudīt sūtījuma iepakojuma un preces stāvokli.
3.2.16. Konstatējot sūtījuma iepakojuma bojājumu, Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, ir tiesības sūtījumu nepieņemt. Šādā gadījumā kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis kopā ar Pircēju vai trešo personu, kuru norādījis Pircējs, aizpilda speciālu sūtījuma pārbaudes aktu, ko iesniedz kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvis, kurā norāda konstatētos bojājumus.
3.2.17. Pircējam vai trešajai personai, kuru norādījis Pircējs, pieņemot Pasūtījumu un parakstoties kurjeru pakalpojumus sniedzošās organizācijas pārstāvja iesniegtajā datu uzkrāšanas ierīcē vai uz papīra piegādes apliecinājuma, tiek pieņemts, ka Pasūtījums ir piegādāts nebojātā sūtījuma iepakojumā un prece ir saņemta atbilstoša un nebojāta.
3.2.18. Piegādājot un nododot Pasūtījumu Pircēja norādītajā adresē, tiek pieņemts, ka Preces Pircējam ir nodotas, neņemot vērā to, vai to faktiski pieņem Pircējs, vai jebkura trešā persona, kas pieņēma Preces norādītajā adresē. Ja plānotajā Pasūtījuma piegādes dienā Preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās Preču piegādes dienas, par to informē Pārdevēju.
3.2.19. Ja Pasūtījumu pieņems trešā Persona, Pircējam ir pienākums norādīt Pasūtījumu pieņemošās personas datus, aizpildot pasūtījuma piegādes informāciju.
3.2.20. Pieņemot Pasūtījumu, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments, lai pienācīgi tiktu identificēts Pircējs. Ja Pircējs pats nevar pieņemt Pasūtījumu, bet Preces piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi neatbilstošai personai.
3.2.21. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina Pircēja vai jebkuras trešā personas, kas pieņēma Pasūtījumu norādītajā adresē paraksts uz kurjera/pasūtījuma izsniedzēja elektroniskā termināla, vai kurjera apliecinājums sistēmā par korekti un atbilstoši nosauktu PIN kodu preces saņemšanai.
3.2.22. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar 3.2.21 punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.
3.2.23. Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma saņemšanas brīža pārbaudīt Preču personalizāciju un tās kvalitāti (ja Pasūtījumam tāda ir bijusi) , atbilstību maketam, daudzumu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs
norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Pasūtījumā esošās preces ir atbilstošas Pasūtījumam un daudzums, druka, kvalitāte, sortiments, piederumi u.c. komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.
3.3. Piegāde uz pakomātu vai Paku skapi
3.3.1. Pēc Pircēja izvēles, interneta veikalā veikto Pasūtījumu piegādā, uz pakomātu vai paku skapi, transporta uzņēmums uz Pircēja rēķina.
3.3.2. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos Preces tiek piegādātas uz Pārdevēja rēķina. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos un gadījumos, kas pasūtījuma vērtība pārsniedz 500,00 EUR bez PVN (Pievienotās vērtības nodokļa) un Piegāde ir Latvijas Republikas valsts robežās, Pasūtījumi tiek piegādāti uz Pārdevēja rēķina
3.3.3. Pircējs, pasūtījuma brīdī izvēloties Preču piegādi uz pakomātu vai paku skapi, apņemas norādīt precīzu Pakomātu, saņēmēja vārdu un uzvārdu un kontakttālruni uz kuru tiks nosūtīta SMS brīdī, kad sūtījums tiks ievietots pakomātā.
3.3.4. Sākotnējos provizoriskos Piegādes laikus SIA “AR Sistēmas” precizē un individuāli saskaņo ar Pircēju, un provizorisko piegādes laiku un datumu saskaņo e-pastā – pavadtekstā pie avansa rēķina un norāda provizorisko datumu avansa rēķinā.
3.3.5. Piegādes termiņi, ikvienam Pasūtījumam, pagarinās par tik dienām, par cik dienām Pircējs, kavējis rēķinā norādītā avansa rēķina apmaksas datumu.
3.3.6. Izgatavošanas un Piegādes termiņu dienu skaits stājas spēkā, pēc rēķina apmaksas un /vai pēdējā maketa saskaņošanas, nākošās pilnās darba dienas, kas uzskatāma, par pasūtījuma izgatavošanas pirmo darba dienu..
3.3.7. Standarta sūtījuma cena tiek automātiski aprēķināta veicot pasūtījumu un parādīsies pasūtījuma kopsavilkumā – kopējā summā, kopā ar izvēlēto saņemšanas pakomātu vai paku skapi un visu saņēmēja kontaktinformāciju.
3.3.8. Atsevišķos gadījumos, kad pasūtījuma kopējais garums vai svars, vai droša sūtījuma politika neparedz šāda sūtījuma komplektāciju piegādei vienā pakomātā vai Paku skapī, Piegādēs izmaksas var tikt individuāli mainītas atbilstoši veiktajam pasūtījumam un individuāli saskaņotas no SIA “AR Sistēmas” puses ar Pircēju.
3.3.9. Parasti Pasūtījums tiek piegādāts pakomātā vai paku skapī, norādītajos termiņos. Pircējs vienmēr tiek informēts par paredzēto Pasūtījuma Piegādes termiņu e-pastā kurā tiek apstrādāts pasūtījums. un SMS formātā, kurš norādīts veicot pasūtījumu
3.3.10. Ja Pircējs pasūta vairākas Preces un kādu no Precēm vēlas saņemt pakomātā vai paku skapī ātrāk, kā pārējās, tad Pircējs apmaksā rēķinu par divām atsevišķām Piegādēm uz pakomātu vai paku skapi, atbilstoši, katra sūtījuma izmēram.
3.3.11. Ja Pircējs izvēlas Piegādi uz pakomātu tādām precēm, par kurām SIA „AR Sistēmas” darbinieki savlaicīgi informē Pircēju, ka tās nav drošas Piegādes pakalpojumiem un saskaņā ar attiecīgajiem kurjerdienestiem un viņu drošas iepakošanas prasībām, NAV DROŠI IEPAKOJAMAS sūtījumam, tad SIA „AR Sistēmas” nenes nekādu atbildību par sūtījuma laikā sabojātām precēm, kā piemēram, saplīsušām krūzēm u.c. keramiskiem traukiem, saliektiem lietussargiem, u.c. precēm, kas nav droši iepakojamas pārvadāšanai.
3.3.12. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Pircējs saņem SMS par sava pasūtījuma atrašanos pakomātā. Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) Preces ir izņēmis. Ja Preces pārvadātāju izvēlas pats Pircējs, un Pārdevējs nepiedāvāja šādu piegādes iespēju, šajā daļā norādītais risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Prece tiek nodota Pircēja izvēlētajam pārvadātājam.
3.3.13. Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtījuma piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.
3.3.14. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina PIN kods SMS formātā un Pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces Pasūtījuma izņemšanai pakomātā vai paku skapī.
3.3.15. Ja pircējs. veicot pasūtījumu, pie kontaktinformācijas, piegādi uz pakomātu ir norādījis nepareizu tālruņa numuru, Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam pretenzijas par Preču piegādi neatbilstošai personai.
3.3.16. Pretenzijas par to, ka pasūtījums nav piegādāts, pēc tam, kad pasūtījuma saņemšana ir apliecināta ar 3.3.14 punktā aprakstītajām metodēm, netiek pieņemtas.
3.4. Droši un nedroši sūtījumi
3.4.1. Par drošu sūtījumu tiek uzskatīti visi sūtījumi:
3.4.1.1. Ko SIA “AR Sistēmas” spēj iesaiņot pietiekami drošā iepakojumā, kas atbilst konkrēto kurjerdienestu prasībām, kurus uz konkrēto brīdi, konkrētam pasūtījumam piemēro SIA “AR Sistēmas”;
3.4.1.2. Ko iespējams transportēt tiešā veidā no SIA “AR Sistēmas” adrese un Pircēja adresi;
3.4.1.3. Liela izmēra, svara un gabarīta pasūtījumi, kurus iespējams piegādāt uz paletēm vai puspaletēm.
3.4.2. Par nedrošu sūtījumu uzskatāmi pasūtījumi, kas satur:
3.4.2.1. Vairāk par 5 gb. keramiskajām krūzēm, sūtījumiem uz pakomātiem vai paku skapjiem;
3.4.2.2. Vairāk par 10 keramiskajam krūzēm izvēloties tiešo piegādi ar kurjeru uz adresi;
3.4.2.3. Jebkādu plīstošu trauku vai citu plīstošu preču piegādi lielākā apjomā, kas pārsniedz 10 gb.;
3.4.2.4. Klasiskos lietussargus mazā skaitā līdz 5gb. ar izvēlētu kurjera piegādi uz adresi vai sūtījumiem uz Pakomātiem vai paku skapjiem;
3.4.2.5. Liela izmēra , svara un gabarīta pasūtījumi, kurus Pircējs atsakās pieņemt uz Paletes.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi
4.1. SIA „AR Sistēmas” apņemas:
4.1.1. veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot interneta veikala sniegtos pakalpojumus;
4.1.2. cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai šo Noteikumu, Privātuma politikas, www.idejudruka.lv lietošanas noteikumu un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
4.2. Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt Pircēja pasūtījumu.
4.3. Pārdevējs apņemas Pircēja pasūtījumus izpildīt šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un sazināties ar Pircēju, izmantojot Pircēja norādīto e-pasta adresi un par savu saziņas kanālu izmantojot tikai www.idejudruka.lv vietni un e-pastu [email protected], un nekad nekomunicēt ar Pircēju citos kanālos, izņemot gadījumus, kuri skaidri noteikti šajos Noteikumos.
4.4. Ar šo Pircējs un Pārdevējs nepārprotami apstiprina, ka jebkura saziņa par pasūtījuma izpildi, kura tiek veikta ārpus 4.3. punktā minētajiem kanāliem pusēm nav obligāta, nav saistoša un nav vērā ņemam nekādos strīdus apstākļos.
4.5. Pārdevējs apņemas pirms pasūtījuma veikšanas informēt Pircēju par tādu www.idejudruka.lv funkciju, kas ir nozīmīgas pasūtījuma izpildei, apturēšanu vai pārtraukšanu, kā arī par preču izmaiņām noliktavā, par preču pieejamību, personalizācijas cenu izmaiņām, papildizdevumiem u.c. cenu, vai citu Pasūtījumam nepieciešamo realizācijas detaļu izmaiņām.
4.6. Kad Pārdevējs jau ir pieņēmis izpildīšanai Pircēja pasūtījumu, par šī Pasūtījuma izpildīšanai nozīmīgu 4.5 punktā minēto detaļu izmaiņām Pircējs tiek informēts, izmantojot e-pastu, kas norādīts veicot Pasūtījumu
4.7. Saskaņā ar Noteikumu nosacījumiem Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās Preces (ja Pasūtījumu veicot ir izvēlēta Piegādes opcija) un pieņemt Pircēja atpakaļ nosūtītās preces
4.8. Veicot pasūtījumu caur interneta vietni www.idejudruka.lv, vai noformējot pasūtījumu e-pastā, klients piekrīt, ka uzņēmums SIA “AR Sistēmas” ir tiesīgs izmantot apdrukātos produktus mārketinga nolūkos savos kanālos, tostarp sociālajos medijos, mājas lapā, reklāmās un citos publicitātes materiālos, bez papildus saskaņošanas ar Pircēju.
4.9. SIA „AR Sistēmas” apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.
4.10. Pārdevējs apņemas izpildīt pārējos pienākumus, kurus tam uzliek Noteikumi un Latvijas Republikas tiesību akti

5. Garantija
5.1. Garantijas vispārējie noteikumi
5.1.1. Visām precēm un to kopējām fiziskajām īpašībām, kā piemēram, funkcijām, preces vispārīgajai kvalitātei, caurumiem, vizuālajam defektam u.c. parametriem (izņemot personalizāciju) garantijas laiks ir noteikts 14 (četrpadsmit) dienas no Preču saņemšanas vai Piegādes datuma.
5.1.2. Ja Pircējs14 ( četrpadsmit) dienu laikā neinformē Pārdevēju par preces funkcijām, preces vispārīgo kvalitāti, caurumiem, vizuālajiem defektiem, plīsumiem, plaisām, sliktu kvalitāti, neatbilstību izmēriem u.c. preces defektiem, Pircējam nav tiesību šādas pretenzijas izvirzīt pēc tam.
5.1.3. Preču 14 ( četrpadsmit) dienu garantija attiecās uz preces vispārējo stāvokli, atbilstību parametriem, atbilstību krāsām, atbilstību preces attēliem, preces bojājumiem – caurumiem, plīsumiem u.c. parametriem, kas nav apzināti radīti bojājumi vai bojājumi, kas radušies neatbilstošas preces izmantošanas vai uzglabāšanas rezultātā.
5.1.4. Personalizācijas garantijas un attiecīgi preču apmaiņas laiks ir noteikts 1 (viens) gads no Preču izgatavošanas datuma.
5.1.5. Faktu par pasūtījuma izgatavošanas datumu apliecina, elektroniski sagatavotais nodokļa rēķins, kas kalpo, par Preču iegādes apliecinājumu un garantijas atskaites datumu.
5.1.6. Neatkarīgi no datuma, kurā Pircējs Preci/Pasūtījumu izņem vai saņem, garantija visām tekstila precēm stāja spēkā no to izgatavošanas brīža, attiecīgi no brīža, kad Pasūtījumam tiek izveidots gala dokuments un tas ir uzskatāms par pabeigtu.
5.1.7. Gadījumā, ja 1 (viena) gada laikā, Pircējs konstatē preces apdrukas vai citas personalizācijas defektu uz Preces, Pircējam ir tiesības vērsties pie Pārdevēja,
sākotnēji rakstot uz e-pastu [email protected], norādot pasūtījuma numuru, aprakstot situāciju un pievienojot defekta attēlus, un lūdzot preci pārtaisīt.
5.1.8. SIA „AR Sistēmas” ir pienākums 14 dienu laikā, konstatēt sūdzības atbilstību, nepieciešamības gadījumā lūdzot lietotāju uzrādīt pašu preci taustāmā formātā, secināt defekta rašanās iemeslu un labot esošo vai nodrošināt pilnībā jaunu preci vai ekvivalentu, lietotājam, atbilstoši sākotnējam pasūtījumam.
5.1.9. Gadījumos, kad Pārdevējam , preces defektu pēc foto attēliem attālināti precīzi noteikt nav iespējams, SIA „AR Sistēmas” ir tiesīgi lūgt preci nogādāt uz pārbaudi taustāmā formātā uzņēmuma faktiskajā adresē ar skaidri salasāmu pasūtījuma numuru un kontaktpersonas informāciju uz iepakojuma – Bajāru ielā 18, Rīgā. Šādos gadījumos transporta izdevumus par preces nogādāšanu uz Pārdevēja adresi sedz Pircējs.
5.1.10. Šādos gadījumos SIA „AR Sistēmas” nepieņem preces tuvākajos uzņēmuma adreses pakomātos, paku skapjos vai paku bodēs. Preces jāatgriež tieši uzņēmuma faktiskajā adresēs, kādam no SIA „AR Sistēmas” pārstāvjiem fiziski apliecinot to saņemšanu.
5.1.11. Pircējs ir atbildīgs par Preces nogādāšanu Pārdevējam, nodrošinot iepakojumu, lai pasargātu Preci no bojājumiem transportēšanas laikā līdz Pārdevējam. Par transportēšanas laikā Precei radītiem bojājumiem, ja to iemesls bijis nepietiekams preces iepakojums, ir atbildīgs Pircējs.
5.1.12. Ja konstatētais sūdzības iemesls tiek konstatēts – preces nepareiza lietošana, kopšana, mazgāšana, tīrīšana, uzglabāšana u.c. parametri, SIA “AR Sistēmas” nemaina šādas preces garantijas ietvaros un rakstiski e-pastā par to informē Pircēju. Pircējs Preci var saņemt atpakaļ Bajāru ielā 18, Rīgā.
5.1.13. Gadījumos, ja Precei/Pasūtījumam ir drukas vai citas personalizācijas defekts, neatbilstība, bojājums, SIA „AR Sistēmas” , garantijas ietvaros nodrošina TIKAI pašu preču labošanu vai maiņu. Garantijas ietvaros neietilpst naudas atgriešana.
5.1.14. Gadījumos, kad Pārdevējam, preces defektu vai neatbilstību ir iespējams noteikt nekavējoties pēc Pircēja iesūtītajiem fotoattēliem, Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no sūdzības saņemšanas informē Pircēju par iespējamajiem risinājumiem un / vai tuvāko datumu Preces maiņai vai labošanai.
5.1.15. Gadījumos, kad Pircēja sūdzība ir acīmredzama (ar vai bez Personalizācijas) un nosakām kā Pārdevēja atbildība, Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no sūdzības saņemšanas informē Pircēju par iespējamajiem risinājumiem un / vai tuvāko datumu Preces maiņai vai labošanai. Šādos gadījumos Preces atgriešanas vai apmaiņas izdevumus sedz Pārdevējs par apmaiņas vai labojumu kārtību informējot Pircēju. Šādos gadījumos preces ar personalizāciju ar defektu tiek vēlāk Pēc 6 (sešiem) mēnešiem nodotas labdarības mērķiem, Latvijas Republikas robežās.
5.1.16. Jauno Preci Pircējam nav tiesību saņemt, kamēr nav nokārtota, kļūdainās, defektētās, bojātās Preces atgriešana.
5.1.17. Pretenziju par jebkuru Preci (ar vai bez Personalizācijas) noteiktajos garantiju termiņos, var iesniegt TIKAI Pasūtījuma veicējs, atbilstoši Pasūtījumā aizpildītajai informācijai.
5.1.18. Preču garantija neattiecās sekojošos gadījumos:
5.1.18.1. Ja Preces izmēra neatbilstības nobīde ,interneta veikalā redzamajiem izmēriem / parametriem ir 2% (divi procenti) vai mazāk.
5.1.18.2. Ja Pircējs veic atkārtotu pasūtījumu ar personalizāciju, balstoties uz iepriekšējā pasūtījuma preces parametriem un nav iepazinies ar aktuālo Preces tehnisko karti vai nav lūdzis to individuāli precizēt Pārdevējam
un ir kļūdaini noformējis pasūtījumu ar personalizāciju neatbilstoši sev vēlamajiem izmēriem.
5.1.18.3. Ja pārdevējs, pirms preču personalizācijas ir informējis Pircēju par Preču neatbilstību personalizācijai vai failu neatbilstību Personalizējamai Precei.
5.1.18.4. Ja Prece ir ar izšuvumu, vai ādas uzšuvi.
5.1.18.5. Ja Prece ir ar izšuvumu, vai ādas uzšuvi un tādēļ zaudē savu oriģinālo funkciju.
5.1.18.6. Ja Prece ir kopta neatbilstoši uz Preces vai Preces iepakojumā līdzi esošajai kopšanas un lietošanas informācijai vai SIA „AR Sistēmas” papildus preču kopšanas pievienotajiem marķējumiem.
5.1.18.7. Ja Prece ir uzglabāta neatbilstošā vietā (saulē, mitrumā, ūdenī, pārāk sausās vai mitrās telpās, āra apstākļos u.c. gadījumos).
5.1.18.8. Ja Precei ir uzskatāms defekts, bet tā jau ir lietota un ir papildus bojāta Pircēja uzvedības rezultātā (piemēram, sasmērēta, sašvīkāta, saplēsta utt.).
5.1.18.9. Ja preces defekts, bojājums nosakāms, kā apzināti, manuāli veidots.
5.2. Tekstila izstrādājumu personalizācijas garantija
5.2.1. SIA „AR Sistēmas” nodrošina tekstila materiālu apdrukas garantiju 1 (viena) gada garumā, kopš brīža, kad pasūtījums ir izgatavots.
5.2.2. Faktu par pasūtījuma izgatavošanas datumu apliecina, elektroniski sagatavotais nodokļa rēķins, kas kalpo, par Preču iegādes apliecinājumu un garantijas atskaites datumu.
5.2.3. Neatkarīgi no datuma, kurā Pircējs Preci/Pasūtījumu izņem vai saņem, garantija visām tekstila precēm stāja spēkā no to izgatavošanas brīža, attiecīgi no brīža, kad Pasūtījumam tiek izveidots gala dokuments un tas ir uzskatāms par pabeigtu.
5.2.4. Tekstila izstrādājumu apdrukas/ personalizācijas garantija neattiecās:
5.2.4.1. Uz manuāliem, Pircēja veiktiem drukas/personalizācijas defektiem;
5.2.4.2. Uz izšuvumiem un uzšuvēm;
5.2.4.3. Uz saplīsušu preci, pēc preces saņemšanas, kas ir atbilstoši 3.1.13., 3.2.21., 3.3.14. punktiem;
5.2.4.4. Uz neievērotiem mazgāšanas un lietošanas parametriem, kas norādīti tekstila izstrādājuma emblēmā un/ vai pēc izgatavošanas pievienotajā SIA „AR Sistēmas” papildus instrukcijas emblēmā;
5.2.4.5. Ja pasūtījuma apstrādes laikā , Pārdevējs ir rakstiski e-pastā informējis Pircēju, ka izvēlētajai precei attiecīgajā pasūtījumā nav piemērojama kvalitatīva personalizācijas tehnoloģija;
5.2.4.6. Ja Pircējs lūdzis konkrētu apstrādes tehnoloģiju, nepaļaujoties uz Pārdevēja atbilstošo tehnoloģiju piemeklēšanu atbilstošajam materiāla Pasūtījumā, un Pasūtījums izgatavots pēc konkrēta Pircēja personīgā lūguma un tas ir fiksēts e-pastu sarakstē starp Pircēju un Pārdevēja pārstāvi/ darbinieku. Kontaktu e-pasts no SIA „AR Sistēmas” puses ir [email protected];
5.2.4.7. Atsevišķos gadījumos uz Neilona savelkamajām, bērnu sporta/ apavu somām, Caurspīdīgiem lietussargiem, Neilona jakām, zeķēm.
5.3. Keramisko un stikla izstrādājumu personalizācijas garantija
5.3.1. SIA „AR Sistēmas” nodrošina keramisko un stikla materiālu apdrukas garantiju 1 (viena) gada garumā, kopš brīža, kad pasūtījums ir izgatavots.
5.3.2. Faktu par pasūtījuma izgatavošanas datumu apliecina, elektroniski sagatavotais nodokļa rēķins, kas kalpo, par Preču iegādes apliecinājumu un garantijas atskaites datumu.
5.3.3. Neatkarīgi no datuma, kurā Pircējs Preci/Pasūtījumu izņem vai saņem, garantija visām tekstila precēm stāja spēkā no to izgatavošanas brīža, attiecīgi no brīža, kad Pasūtījumam tiek izveidots gala dokuments un tas ir uzskatāms par pabeigtu.
5.3.4. Keramikas un stikla izstrādājumu apdrukas/ personalizācijas garantija neattiecās:
5.3.4.1. Uz saplīsušu preci, pēc preces saņemšanas, kas ir atbilstoši 3.1.13., 3.2.21., 3.3.14. punktiem;
5.3.4.2. Uz preces sadzīvisko nolietojumu (manuāli radītiem ikdienišķiem skrāpējumiem, defektētām malām stūriem u.c. preces vietām);
5.3.4.3. Uz neievērotiem mazgāšanas un lietošanas parametriem, (piemēram, nepiemērotu/neatbilstošu preču mazgāšanu trauku mazgājamajā mašīnā), kas norādīti SIA „AR Sistēmas” papildus lietošanas instrukcijas emblēmā uz preces vai tās iepakojuma;
5.3.4.4. Ja Pircējs lūdzis konkrētu apstrādes tehnoloģiju, nepaļaujoties uz Pārdevēja atbilstošo tehnoloģiju piemeklēšanu atbilstošajam materiāla Pasūtījumā, un Pasūtījums izgatavots pēc konkrēta Pircēja personīgā lūguma un tas ir fiksēts e-pastu sarakstē starp Pircēju un Pārdevēja pārstāvi/ darbinieku. Kontaktu e-pasts no SIA „AR Sistēmas” puses ir [email protected];
5.3.4.5. Atsevišķos gadījumos – uz gravējumu bambusa elementos, stikla vai keramiskajai precei, kur gravējuma toni nosaka preces dabīgās šķiedras nokrāsa, un uz dubultā stikla glāzēm.
5.4. Plastmasa, koka, bambusa, metāla u.c. materiālu personalizācijas garantija
5.4.1. SIA „AR Sistēmas” nodrošina plastmasa, RPET, koka, bambusa, Kokosa, Metāla , alumīnija, u.c. materiālu apdrukas / gravējuma garantiju 1 (viena) gada garumā, kopš brīža, kad pasūtījums ir izgatavots.
5.4.2. Faktu par pasūtījuma izgatavošanas datumu apliecina, elektroniski sagatavotais nodokļa rēķins, kas kalpo, par Preču iegādes apliecinājumu un garantijas atskaites datumu.
5.4.3. Neatkarīgi no datuma, kurā Pircējs Preci/Pasūtījumu izņem vai saņem, garantija visām tekstila precēm stāja spēkā no to izgatavošanas brīža, attiecīgi no brīža, kad Pasūtījumam tiek izveidots gala dokuments un tas ir uzskatāms par pabeigtu.
5.4.4. Plastmasa, koka, bambusa, metāla u.c. materiālu Apdrukas/ personalizācijas garantija neattiecās:
5.4.4.1. Uz saplīsušu preci, pēc preces saņemšanas, kas ir atbilstoši 3.1.13., 3.2.21., 3.3.14. punktiem;
5.4.4.2. Uz preces sadzīvisko nolietojumu (manuāli radītiem ikdienišķiem skrāpējumiem, defektiem, netīrumiem, krāsojumiem, bojājumiem personalizācijai , stūriem u.c. vietām);
5.4.4.3. Uz neievērotiem mazgāšanas un lietošanas parametriem( piem., nepiemērotu/neatbilstošu preču mazgāšanu kopšanu, neatbilstošu mazgājamo, kopšanas līdzekļu izmantošanu u.c. personīgi radītiem defektiem).
5.4.4.4. Atsevišķos gadījumos uz stresa bumbām, dažādām PVC virsmām. Sporta piederumiem, īpaši glancētiem preču pārklājumiem.

6. Atteikuma tiesības
6.1. Atteikuma tiesību izmantošanas noteikumi
6.1.1. Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no pirkuma līguma( ja vien tajā nav personalizētas preces), izmantojot atteikuma tiesības, paziņojot Pārdevējam par Pircēja lēmumu atkāpties no līguma. Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja Pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.
6.1.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preces bez apdrukas vai cita veida personalizācijas, 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas vai Piegādes brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli ar Atteikuma tiesību veidlapu. Atteikuma vēstuli un veidlapu Pircējs sūta uz e-pastu [email protected].
6.1.3. Ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma, kamēr prece viņam vēl nav piegādāta, Pircējam ir jāinformē par to Pārdevējs, rakstot uz e-pastu [email protected]. Pircēja atteikums tiek noformēts kā pasūtījuma anulēšana, un apmaksāta pasūtījuma gadījumā, Pircējam tiek nosūtīta Iesnieguma forma maksājuma atgriešanai
6.1.4. Lai atteiktos no preces, Precei, no kuras Pircējs atsakās, jābūt nesabojātai, nezaudējušai preču izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsargplēves u. tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Visām atgriežamajām Precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsargmaisiņiem un ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tās tika pārdotas. Atgriežamajām Precēm jābūt kārtīgā oriģinālā iepakojumā tādā pašā sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas, ja tādas bijušas.
6.1.5. Ja prece neatbilst, kādam no 6.1.4. punktā minētajiem kritērijiem, Pārdevējam ir tiesības preci atpakaļ nepieņemt no noraidīt Pircēja atteikuma tiesības.
6.1.6. Pircējam ir pienākums nodot Pārdevējam Preci ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā kopš Pārdevēja informēšanas par Atteikuma tiesību izmantošanu. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
6.1.7. Pircējam ir pienākums Preci(iepriekš saskaņojot) atgriezt uzņēmuma faktiskajā adresē ar skaidri salasāmu pasūtījuma numuru un kontaktpersonas informāciju uz iepakojuma – Bajāru ielā 18, Rīgā. Šādos gadījumos transporta izdevumus par preces nogādāšanu uz Pārdevēja adresi sedz Pircējs.
6.1.8. Šādos gadījumos SIA „AR Sistēmas” nepieņem preces tuvākajos uzņēmuma adreses pakomātos, paku skapjos vai paku bodēs. Preces jāatgriež tieši uzņēmuma faktiskajā adresēs, kādam no SIA „AR Sistēmas” pārstāvjiem fiziski apliecinot to saņemšanu.
6.1.9. Pircējs ir atbildīgs par Preces nogādāšanu Pārdevējam, nodrošinot iepakojumu, lai pasargātu Preci no bojājumiem transportēšanas laikā līdz Pārdevējam. Par transportēšanas laikā Precei radītiem bojājumiem, ja to iemesls bijis nepietiekams preces iepakojums, ir atbildīgs Pircējs.
6.1.10. Pēc preces saņemšanas Pārdevējs izvērtē Preces atbilstību tās sākotnējam stāvoklim.
6.1.11. Ja Prece Atteikuma tiesību izmantošanas periodā ir lietota, pārsniedzot tās pārbaudei un īpašību noskaidrošanai nepieciešamās robežas, tai skaitā lielākā
mērā, kā to varētu izdarīt pirms Preces iegādes parastā veikalā vai Prece atdota bez iepakojuma (arī bojāts) vai nepilnā komplektācijā, tādējādi samazinot Preces vērtību, Pārdevējam ir tiesības aprēķināt vērtību, kādu Prece ir zaudējusi, un ieturēt šo summu no preces sākotnējās vērtības.
6.1.12. Pēc Preces novērtējuma Pārdevējs SIA „AR Sistēmas” ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā sagatavo Pircējam Kredītrēķinu par atgrieztajām Precēm un trīs līdz piecu darba dienu laikā no tā sagatavošanas atgriež naudu Pircēja kontā, kas norādīts atteikuma veidlapā.
6.1.13. Atteikuma tiesības ir tiesīgs izmantot TIKAI tas Pircējs , kurš ir arī Patērētājs un attiecīgi tikai tā persona, kura ir veikusi sākotnējo pasūtījumu, akceptējusi šos lietošanas noteikumus un tādā veidā parakstījusi Distances līguma noteikumus. Tāpat atteikuma tiesību ietvaros, nauda var tikt atgriezta TIKAI uz to bankas kontu, no kura tika veikts maksājums, tādējādi nodrošinot tikai godīgu un caurskatāmu naudas plūsmu.
6.1.14. Gadījumā, ja pasūtījumu noformējis Patērētājs, kura vietā rēķinu, par veikto Pasūtījumu apmaksājusi trešā persona, SIA „AR Sistēmas” pēc atteikuma veidlapas saņemšanas un šāda fakta konstatēšanas, nosūtīs Pircējam atsevišķu iesniegumu, par naudas atgriešanu, kas papildus jāaizpilda sākotnējā maksājuma veicējam un parakstīts jānogādā Bajāru ielā 18, Rīgā, vai elektroniski uz e-pastu [email protected] jānosūta, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu
6.1.15. Atteikuma tiesības nav spēkā sekojošos gadījumos:
6.1.15.1. Ja pasūtījums veikts ar Dāvanu karti;
6.1.15.2. Ja iegādātas iepakotas preces, kuras pēc piegādes ir izpakotas un nav derīgas atpakaļatdošanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ;
6.1.15.3. zīdaiņu apģērbs;
6.1.15.4. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.255 par Distances līgumu, punktu 22.3. , Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
o prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
6.1.16. Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

7. Pircēja tiesības un pienākumi
7.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces un pasūtīt pakalpojumus www.idejudruka.lv šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
7.2. Pircējam ir tiesības atcelt pasūtījumu šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
7.3. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
7.4. Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
7.5. Pircējam ir tiesības pieprasīt Pārdevējam, attiecīgā pasūtījuma numura preces, kas ražošanas procesā, radušās ar drukas defektiem, vai ir nepilnīgas, vai jau ar veiktu apdruku un gravējumu, kurām konstatētas neatbilstības, uzņēmuma kvalitātes standartu politikai un standartiem, vai kopumā ir fiksēti preces defekti, nenodot labdarībai, pretējā gadījumā, preces, kas ražošanas laikā ir konstatētas ar drukas, gravējumu, materiāla, vizuālā izskatā u.c. defektiem, automātiski tiek nodtas labarības mērķiem Latvijas Republikas teritorijā.
7.6. Pircējam ir tiesības, rakstiski lūgt precizējumu Pārdevējam, lūdzot precizēt, kādiem labdarības mērķiem, viņa pasūtījumā, radušās preces ar defektiem, tiek nodotas, kā arī atteikties no to nodošanas labdarības mērķiem. Tādos gadījumos SIA AR Sistēmas nodod šādas preces iznīcināšanai.
7.7. Pircējam ir citas tiesības, kas noteiktas šajos Noteikumos, Privātuma politikā, www.idejudruka.lv izmantošanas noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos.
7.8. Pircējs apņemas pirkuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums nekavējoties to atjaunot.
7.9. Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot interneta veikalu un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.
7.10. Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.
7.11. Neskatoties uz pienākumiem, kas paredzēti citos Noteikumu punktos, Pircējs apņemas pirms Preces lietošanas sākuma (tajā skaitā arī pirms tās salikšanas kopā, montāžas un tml.) apskatīt Preci un pārliecināties, ka saņemtā Prece ir tā, kuru Pircējs pasūtīja.
7.12. Pircējam ir pienākums, savu pasūtījumu izņemt 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, no brīža, kad Pircējam nosūtīta elektroniska ziņa, ka pasūtījums ir gatavs. Ja pasūtījums/preces netiek izņemtas 12 (divpadsmit) mēnešu laikā, Pārdevējam ir tiesības, attiecīgajā pasūtījumā esošās preces, nodot labdarības mērķiem vai iznīcināšanai.
7.13. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā, pirms pasūtījuma apstiprināšanas vai pēc tā, rakstiski informēt SIA “AR Sistēmas”, nosūtot e-pastu uz [email protected], ar pieprasījumu neizmantot viņa pasūtītās preces mārketinga nolūkos, minot konkrēto pasūtījuma/rēķina references numuru. Pēc šāda klienta e-pasta saņemšanas un par pieprasījuma saņemšanu apstiprinoša e-pasta nosūtīšanas klientam, SIA “AR Sistēmas” apņemas ievērot klienta pieprasījumu un neizmantot attiecīgos materiālus publicitātes nolūkos, nepeiciešamības gadījumā izņemt materiālus no publiskās telpas 3-5 (trīs līdz piecu) darba dienu laikā no atbildes e-pasta nosūtīšanas brīža.
7.14. Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.
7.15. Pircējam, izmantojot Interneta vietni www.idejudruka.lv, jāpilda savas saistības, jāievēro Distances līguma Noteikumi , Privātuma politika un citi noteikumi, kuri skaidri norādīti www.idejudruka.lv, un Pircējs nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.
7.16. Pircējam ir jāmaksā par pasūtītajām precēm vai pakalpojumiem un tie jāpieņem šo Noteikumu noteiktajā kārtībā. Ja Pircējs izvēlas preces saņemt Veikalā, Pircējam tās izvēlētajā Veikalā jāizņem Noteikumos noteiktajā termiņā.

8. Atbildība
8.1. Pircējs ir atbildīgs par prettiesiskām darbībām, kuras veic, izmantojot www.idejudruka.lv.
8.2. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās reģistrācijas formā sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.
8.3. Pircējs ir pilnībā atbildīgs, par saturu, ko augšupielādē interneta vietnē www.idejudruka.lv , veicot pasūtījumu ar personalizāciju. Pircējs pilnībā nes atbildību par visu failu, dizainu, mākslas darbu, veidojumu u.c. grafiskā dizaina elementu autortiesībām.
8.4. Pārdevējs piegādā Preces tikai mājsaimniecības vajadzībām un personīgai lietošanai. Pircējs apņemas neizmantot pārdodamās Preces komerciālos, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkos, un Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.
8.5. Pārdevējs atbild, par visām precēm ar defektu, kas radušās, konkrētā pasūtījuma numura realizēšanas laikā. Visas preces, kurām radies defekts ražošanas laikā, kas nav nododamas Pircējam, kā gala pasūtījums, tiek uzglabātas 6 (sešus) mēnešus un pēc 6 (sešiem) mēnešiem tiek nodotas labdarības mērķiem, Latvijas Republikas teritorijā.
8.6. Pārdevējs ir atbildīgs par aizmirstu, vai ignorētu pasūtījumu uzglabāšanu, atbilstošos apstākļos, 12 (divpadsmit) mēnešus.
8.7. Ja 12(divpadsmit) mēnešu laikā Pircējs savu pasūtījumu nav izņēmis, Pārdevējs ir atbildīgs par Pircēja informēšanu, ka veiktais pasūtījums tiek nodots labdarības mērķiem saskaņā arī šī līguma noteikumiem.
8.8. Pārdevējs ir atbildīgs, par atbilstošu šo preču sašķirošanu, nogādāšanu un formalitāšu sakārtošanu, nododot šīs preces (visas preces ar defektu, kas radušās konkrētā pasūtījuma ražošanas laikā un neizņemtos pasūtījumus) labdarības mērķiem.
8.9. Pārdevējs ir atbildīgs, par precēm ar defektu un to iznīcināšanas kārtību. gadījumos, kad Pircējs, rakstiski (e-pasta formā) ir lūdzis viņa pasūtījuma numura ietvaros, radušās preces ar defektiem labdarības mērķiem nenodot, un tās iznīcināt.
8.10. SIA AR Sistēmas ir atbildīgs par preču iznīcināšanas kārtību,tām precēm, par kurām ir saņemti rakstiski lūgumi e-pastā. Visas šāda veida preces, tiek uzglabātas 6(sešus mēnešu)  un pēc 6 (sešiem) mēnešiem iznīcinātas.
8.11. SIA AR Sistēmas nav atbildīgs Pircēja priekšā uzrādīt iznīcināšanas dokumentāciju.
8.12. Aizpildot pirkuma formu interneta veikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām. Ja interneta veikalā sniedzamos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēgušās interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju un Pircējs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas interneta veikalā.
8.13. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šo Distances līgumu, šiem Noteikumiem un Privātuma politiku un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja tam tika nodrošināta.
8.14. Pircējam ir pienākums nodrošināt savu pieslēgšanos interneta veikalam datu drošu uzglabāšanu un tos neatklāt, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai pašam un datus izmanto tikai pats Pircējs, kā arī nenodot un arī citos veidos neradīt iespēju citām personām ar šiem datiem iepazīties vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, nekavējoties jāpaziņo par to Pārdevējam, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs par pieslēgšanās interneta veikalam datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.
8.15. Par Līguma, kas noslēgts izmantojot interneta veikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
8.16. Gadījumā, ja Pārdevējs pārkāpj šo Noteikumu nosacījumus, tas ir atbildīgs par Pircējam radušos kaitējumu vai zaudējumiem, kas radās, kā šo Noteikumu pārkāpuma paredzamās sekas. Kaitējums vai zaudējumi tiek uzskatīti par paredzamiem, ja tie ir acīmredzami Pārdevēja pārkāpuma sekas vai, ja šādu kaitējumu vai zaudējumus Pārdevējs un Pircējs apzinājās Līguma slēgšanas brīdī.
8.17. Pārdevējs piegādā Preces tikai mājsaimniecības vajadzībām un personīgai lietošanai. Pircējs apņemas neizmantot pārdodamās Preces komerciālos, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkos, un Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.
8.18. Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircēji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošo norādi.

9. Tiesības grozīt noteikumus
9.1. Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai, saistībā ar:
9.1.1. apmaksas noteikumu grozījumiem;
9.1.2. piemērojamo tiesību aktu grozījumiem;
9.2. Katru reizi, pasūtot Preces, Līguma starp Pārdevēju un Pircēju slēgšanas nolūkā, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā uz Līguma slēgšanas dienu.

10. Personas datu apstrāde
10.1. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt tā apstrādi un preču izgatavošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.
10.2. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar Privātuma politiku Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam rūpīgi izlasīt tos un pārliecināties, ka visi Privātuma politikas noteikumi tam ir saprotami un pieņemami.

11. Citi noteikumi
11.1. Interneta vietnes www.idejudruka.lv lietotājam vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.idejudruka.lv norādīto kārtību un šiem Noteikumiem.
11.2. Interneta vietnē www.idejudruka.lv ievietoto informāciju nedrīkst izmantot ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkst izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.3. SIA „AR Sistēmas” ir tiesības apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.idejudruka.lv lietošanas noteikumiem.
11.4. SIA „AR Sistēmas”, konstatējot interneta vietnē www.idejudruka.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt Distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA „AR Sistēmas” distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
11.5. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA „AR Sistēmas” ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Tāpat SIA “AR Sistēmas” ir tiesīgs nosūtīt informāciju, tai skaitā tiešo zvanu veidā, par www.idejudruka.lv un SIA “AR Sistēmas” sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm. Jums ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, rediģējot šo informāciju savā lietotāja profilā, atrakstoties no jaunumu saņemšanas, noklikšķinot uz e-pasta saites vai nosūtot informāciju uz e-pastu: [email protected].

12. Intelektuālais īpašums
12.1. Zīmols IDEJU DRUKA ar tā vizuālo identitāti un vārdu salikumu ir Latvijas Republikas Patentu valdē reģistrēta preču zīme, kas pieder SIA „AR Sistēmas” un atbilstoši reģistrētajai struktūrvienībai www.idejudruka.lv.
12.2. Šīs tīmekļa vietnes saturu, piemēram, tekstu, grafiku, attēlus, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, logotipus un citus materiālus aizsargā autortiesību un citu intelektuālā īpašuma tiesību likumi Latvijas Republikā un Eiropā, un tas pieder SIA „AR Sistēmas”.
12.3. Neatļauti izmantojot šo saturu, var pārkāpt autortiesību, preču zīmju un citus likumus.
12.4. Nedrīkst pārdot, pārveidot, reproducēt, rādīt, publiski demonstrēt, izplatīt, radīt atvasinājumus vai citādi jebkādā veidā izmantot šīs tīmekļa vietnes saturu sabiedriskam vai komerciālam mērķim. Šīs tīmekļa vietnes satura izmantošana citā tīmekļa vietnē vai tīklā savienotu datoru vidē jebkādam mērķim ir aizliegta.
12.5. Interneta vietnē www.idejudruka.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „AR Sistēmas” īpašums.
12.6. Interneta vietnes www.idejudruka.lv lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.idejudruka.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.idejudruka.lv iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.idejudruka.lv vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.idejudruka.lv starpniecību.
12.7. Piekrītot šiem noteikumiem, Jūs aplieciniet, ka ir saprotams, ka nav atļauts izmantot IDEJU DRUKA zīmolu vai www.idejudruka.lv vārdisko kombināciju līdzīgos vārdu savienojumos vai citās interneta vietnēs, kā kāda produkta, pakalpojuma, domēna vai uzņēmuma nosaukuma daļu, un nav atļauts veikt vai pilnvarot veikt darbības, kuras neatbilst SIA „AR Sistēmas” ekskluzīvajām tiesībām uz IDEJU DRUKA kā preču zīmi, juridisko attiecību laikā.

13. Par interneta vietnes www.idejudruka.lv lietošanas noteikumiem un Distances līgumu
13.1. Šie Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
13.2. Attiecībām, kas rodas uz šo Noteikumu pamata, tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.
13.3. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.
13.4. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.
13.5. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.idejudruka.lv pieder tikai un vienīgi SIA „AR Sistēmas”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „AR Sistēmas” un trešajām personām.
13.6. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA „AR Sistēmas”, skatiet mājas vietnes www.idejudruka.lv sadaļā „Kontakti”.